Odwołanie od matury

Dostałeś wyniki swojej matury – jak niektórzy mówią, najważniejszego egzaminu w życiu. Okazuje się, że wyniki nie są zadowalające, bo liczyłeś na zdecydowanie więcej. No nic, zdasz jeszcze raz za rok i poprawisz, a potem się dostaniesz na wymarzone prawo czy medycynę… NIE! Nie rezygnuj! Masz szereg uprawnień, z których warto skorzystać, zanim zupełnie odpuścisz. Pamiętaj jednak, że koronawirus trochę zmienił w zakresie zasad wnoszenia odwołań, ale wciąż możesz (i powinieneś!) to zrobić.

Wgląd do pracy

Po pierwsze, złóż wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Niektóre OKE mają specjalne aplikacje elektroniczne, które umożliwiają złożenie wniosku, np. OKE Warszawa uruchomiła swoją od razu 11.08.2020 r. o godzinie 8.00. Pamiętaj, że każdy ma prawo do wglądu – jeśli nie jesteś pełnoletni, wniosek może złożyć za Ciebie Twój rodzic lub opiekun prawny.

Wgląd dokonywany jest w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE – na pewno będzie trzeba przygotować rękawiczki, maseczki i wszelkie środki higieny.

Wniosek należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa dojrzałości (ale wiadomo – zazwyczaj potrzebujemy tego wglądu jak najszybciej, więc wniosek warto złożyć również możliwe szybko).

Treść wniosku

Jeśli będziesz korzystał ze specjalnej aplikacji elektronicznej, to właściwie ona sama zażąda niezbędnych informacji.

Jeśli jednak przygotowujesz wniosek ręcznie, to pamiętaj o kilku podstawowych danych:

 • Imię i nazwisko wnioskującego (i zdającego, bo nie muszą być tą samą osobą, jeśli wniosek składa rodzic)
 • PESEL zdającego (lub nr paszportu, jeśli był użyty do zakodowania karty odpowiedzi)
 • Email wnioskującego
 • Telefon wnioskującego

Uprawnienia w trakcie wglądu do pracy

Jeśli uzyskasz wgląd do pracy, nie trać głowy! Masz swoje prawa i korzystaj z nich! Jakie to uprawnienia?

 1. musisz mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego;
 2. możesz sporządzać notatki; długopis zapewni OKE – w celu przeciwdziałania nadużyciom;
 3. możesz wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej;

Następnie masz zaledwie 2 dni robocze (od dokonania wglądu), aby złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Wniosek musi zawierać uzasadnienie!

Składa się go do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Weryfikacja sumy punktów

Dyrektor OKE ma 7 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku na weryfikację, której oczywiście nie dokonuje sam – wyznacza do tego egzaminatora, koniecznie innego niż ten, który sprawdzał i oceniał Twoją pracę egzaminacyjną. Następnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor OKE musi pisemnie poinformować o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Jeżeli po weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu maturalnego i wydaje świadectwo dojrzałości, ewentualnie anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości i wydaje nowe świadectwo dojrzałości (jeśli matura była zdana, tylko wyniki są lepsze).

Nieudana weryfikacja? Wnieś odwołanie!

Od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wnosimy odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora OKE, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji;

W odwołaniu wskazujemy:

 • zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadzamy się z przyznaną liczbą punktów,
 • uzasadnienie, w którym wyjaśniamy, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez nas:
  • jest merytorycznie poprawne oraz
  • spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

I co dalej?

Dyrektor CKE może uznać nasze odwołanie w trybie tzw. autokontroli.

Jeśli jednak nie uznaje naszego odwołania za zasadne, to przekazuje je Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie zanonimizowane odwołanie trafia do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Jeżeli w wyniku wydania rozstrzygnięcia przez Kolegium lub uznania odwołania w trybie autokontroli suma punktów została podwyższona, dyrektorOKE ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego i wydaje nam nowe świadectwo maturalne.

Powodzenia!!

Podstawa prawna: art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *