Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karolina Rokicka-Murszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Rokicka-Murszewska, ul. Chełmińska 26, 86-260 Unisław.
Przetwarzam Twoje dane wyłącznie, aby udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja moich prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli nie chcesz używać formularza, możesz również skontaktować się ze mną bezpośrednio. Mój adres e-mailowy:
karolina@rokickamurszewska.pl