Publikacje

Książki: Rokicka-Murszewska Karolina, Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019, ss. 318. Rokicka-Murszewska Karolina, (w:) Ustawy samorządowe: komentarz, pod red. Sebastiana Gajewskiego i Aleksandra Jakubowskiego, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, komentarze do art. 28aa, 35-37b, 91. Rokicka-Murszewska Karolina, (w:) Komentarz do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, pod red. Aleksandra … Czytaj dalej Publikacje